0342.239.976

Nên Chạy Quảng Cáo Google hay Facebook?

Hiện nay có rất nhiều nền tảng để chạy quảng cáo. Nhưng phổ biến và được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là Google và Facebook. Nhiều chủ shop, nhà quảng cáo vẫn phân vân không biết nên chạy quảng cáo google hay facebook. Trong hai nền tảng này, cái nào sẽ đem lại hiệu […]
6 tháng trước

nên quảng cáo goole hay facebook

Nên Chạy Quảng Cáo Google hay Facebook?

Hiện nay có rất nhiều nền tảng để chạy quảng cáo. Nhưng phổ biến và được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là Google và Facebook. Nhiều chủ shop, nhà quảng cáo vẫn phân vân không biết nên chạy quảng cáo google hay facebook. Trong hai nền tảng này, cái nào sẽ đem lại hiệu […]
6 tháng trước
7895 lượt xem
0342.239.976