0342.239.976

Nhân viên kinh doanh

 • Trực điện thoại, website, fanpage, các kênh TMĐT tư vấn cho khách hàng về sản phẩm phần mềm của công ty. 
 • Hướng dẫn tư vấn cho khách cách bán hàng Online, kinh doanh Online hiệu quả bằng các công cụ hỗ trợ bán hàng của Ninja.
 •  Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc, tư vấn khách hàng qua các kênh website, fanpage, group, zalo … của Công ty.
 • Tư vấn phần mềm, hướng dẫn cách dùng phần mềm, cài đặt phần mềm cho khách hàng khi khách có nhu cầu mua.
 • Thực hiện các báo và các công việc theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên.

Chuyên viên tuyển dụng

 • Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã được thông qua theo từng tháng và khi Công ty có phát sinh nhu cầu nhân.
 • Tham gia thiết lập bảng mô tả chi tiết công việc cho các vị trí tuyển dụng.
 • Thực hiện việc sàng lọc hồ sơ ứng tuyến, liên hệ với các ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn.
 • Thông báo kết quả phỏng vấn cho các ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với những ứng viên không đạt
 • Thực hiện các công việc để duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí ứng tuyển khác nhau.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.

Nhân viên kế toán

 • Làm các công việc của 1 Nhân viên kế toán kiêm hành chính nhân sự cho Công ty.
 • Lập chứng từ theo dõi các chứng từ, nghiệp vụ phát sinh hàng ngày (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán).
 • Quản lý sổ sách theo quy định của Công ty.
 • Theo dõi công nợ.
 • Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ Công ty.
 • Lập các báo cáo & thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ với các Cơ quan: Thuế, Bảo hiểm xã hội, Phòng lao động. 
 • Lập báo cáo tài chính định kỳ hàng Quý, năm và các Báo cáo tổng hợp khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.
 • Lưu trữ hồ sơ, kế toán & hành chính nhân sự. 
 • Tuyển dụng nhân sự nếu có phát sinh.
 • Quản lý chấm công nhân viên.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Nhân viên Tester

 • Làm tester cho các dự án phần mềm của khách hàng.
 • Review code và xây dựng môi trường test.
 • Thực thi kiểm thử, ghi lỗi và thông báo lỗi.
 • Tiếp nhận, phản hồi và kiểm soát việc sửa lỗi đảm bảo phần mềm đạt chất lượng.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Nhân viên kỹ thuật phần mềm

 • Tham gia xây dựng, phát triển phần mềm của công ty.
 • Tham gia chỉnh sửa, nâng cấp các sản phẩm thực tế đã có.
 • Kiểm tra lại tính năng, chức năng của phần mềm trước khi đưa vào sử dụng.
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng khi phần mềm được triển khai.
 • Triển khai, cài đặt, hỗ trợ hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng sử dụng phần mềm của công ty.
 • Nắm vững tổng quan về phần mềm và là thông tin đầu mối chính để xử lý các yêu cầu của KH.
 • Có kinh nghiệm trong công việc xử lý sự cố kĩ thuật hoặc lỗi phần mềm của sản phẩm, cài đặt phần mềm.
 • Tiếp nhận và xử lý các sự cố về phần mềm nghiệp vụ, lỗi người dùng và các lỗi cơ bản của phần mềm.

Nhân viên chăm sóc khách hàng

 • Trực điện thoại, website, fanpage, các kênh TMDT tư vấn cho khách hàng về sản phẩm phần mềm của công ty. Hướng dẫn tư vấn cho khách cách bán hàng Online, kinh doanh Online hiệu quả bằng các công cụ hỗ trợ bán hàng của Ninja.
 • Chăm sóc, tư vấn khách hàng đã mua phần mềm của Ninja sử dụng công cụ hoạt động hiệu quả qua các kênh website, fanpage, group, zalo … của công ty.
 • Tư vấn phần mềm, hướng dẫn cách dùng phần mềm, cài đặt phần mềm cho khách hàng khi khách có nhu cầu mua.
 • Thực hiện các bảo và các công việc theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên.
0342.239.976